Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση

 
Δύο λόγια για την Συστημική Προσέγγιση
 
Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία κατανοεί τα παρουσιαζόμενα προβλήματα του ατόμου, του ζεύγους ή της οικογένειας, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ή και με το εκάστοτε σύστημα αναφοράς. Οι συστημικές ψυχολογικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αλλαγή σε ολόκληρο το σύστημα αλληλεπίδρασης.
 
 
Συστημική Προσέγγιση Σωτηροπούλου Αγγελική
 
 
 
Με την εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, ο ρόλος της ψυχοθεραπείας διευρύνεται και μαζί το πλαίσιο δράσης του θεραπευτή. Από τη μια, οι κρίσεις στη ζωή των ατόμων απενοχοποιούνται αφού αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για ανανέωση και θετική αλλαγή. Από την άλλη, ο άνθρωπος που ζητάει βοήθεια βγαίνει από το ρόλο του «προβληματικού», αφού η προσωπική του πορεία συνδέεται με τις εξελικτικές φάσεις των συστημάτων (οικογένεια καταγωγής,
 
 
 
 
εργασία, εκπαίδευση) που ζει κι ανήκει, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην προσωπική ευθύνη του ανθρώπου για την ομαλή ψυχο-πνευματική του εξέλιξη και αυτοπραγμάτωση.
 

 
Συστημική Ψυχοθεραπεία
 
 
Συστημική Ψυχοθεραπεία Σωτηροπούλου Αγγελική
 
 
 
Η συστημική θεωρία βασίστηκε στη γενική θεωρία συστημάτων (Bertalanfy, 1968). Πρόκειται για μια θεωρία η οποία αναπτύχθηκε αρχικά στο χώρο της μηχανικής, για να βρει αργότερα εφαρμογή και σε άλλες επιστήμες, όπως η οικονομία, η βιολογία, και η πληροφορική.

Η θεωρία των συστημάτων είναι μια σύγχρονη προσπάθεια σύνθεσης των διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, υιοθετώντας μια ολιστική και «σχεσιακή» αντίληψη του κόσμου.
 
 
 
 
 
 
 

Ψυχολόγος– Ψυχοθεραπεύτρια - Σωτηροπούλου Αγγελική

 
Κινητό Τηλέφωνο 6932459855
 

Ωράριο λειτουργίας

 
Το γραφείο λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού και κάθε συνεδρία διαρκεί 50'.
 
 
 
Angela Sotiropoulou